แสดงข้อมูลจาก 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมด 8
oakyjaab
ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์กลับมาอีกครั้งต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่นเรียนกอล์ฟเเพคคู่โดยรับส่วนลดการเรียน50%
Posted : 22 Feb 2016 08:22:13

 

Posts: 4120
HCP:
สวัสดีครับเดือนกุมภาพันธ์กลับมาอีกครั้งพร้อมต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่นเรียนกอล์ฟแบบแพ๊คคู่โดยรับส่วนลดการเรียนไปเลย50%. รับเพียง 3 คู่เท่านั้นครับเดือนนี้ผู้ใดสนใจติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ทาง Tel. 081-859-6608. Pro.Oak. หรือ LINEID.  oakykaab2

เลทราคาการเรียนในราคาปกติ

Price rate of  The one professional 2016

 5   ครั้ง 4000 บาท  (สำหรับแก้ไขสวิงระยะสั้น)

10 ครั้ง  8,000 บาท   Basic course

10 ครั้ง/คู่ 14,000 บาท  Basic course. Discout 50% = 7,000 บาท/คู่ 


oakyjaab
Posted : 22 Feb 2016 08:23:08

 

Posts: 4120
HCP:
ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์กลับมาอีกครั้งต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่นเรียนกอล์ฟเเพคคู่โดยรับส่วนลดการเรียน50%
 


 

oakyjaab
Posted : 22 Feb 2016 11:24:34

 

Posts: 4120
HCP:
...

 

beenter87
Posted : 25 Feb 2016 02:33:48

 

Posts: 1
HCP:
Not engaged in sexual conduct. Sometimes the disease is developing antibiotics for long, uncontrolled after treatment, as well as - for diabetes, systemic bacteriologist or other conditions, which is followed by impaired immunity.  bio x4  At this time the inhabitants of vaginal Candida suppresses useful bacteria. So, vaginal yeast infections, essentially, is a violation of the normal vaginal micro flora. Treated with anti fungal creams, tablets and lanterns, recommended cotton linen and wide, loose clothes to wear in ..

http://healthnbeautyfacts.com/nucific-bio-x4/


 

lancexilon
Posted : 25 Feb 2016 13:41:00

 

Posts: 1
HCP:
Be sure that you do not let you shift and to influence to the point that you're currently purchasing their product in regards to locating the Best Weight Loss Product.Taking into consideration the recent purpose for Weight Loss is not planning to be tough. Megatabolizer This first step should merely take a couple of units only due to the proven fact that people also have several they are shooting for. After the correct Weight Loss number has been saved, it will be easy to start adding the program into motion.Don't switch to procedures while it may seem just like the thing that is simpler to do. These processes are often hardly cheap in addition to very painful. Not to mention the fact a number of people don't usually end up getting the body they are hoping for. Shedding weight the all naturally fat may be the very Best Weight Loss Diet solution to get a body that looks obviously healthy and in form.Don't do a lot to begin. You know why many people crash? They begin mad and quick and burnout faster compared to the 4th of July. Weight loss tactic number two: Rate yourself.Be sure to call the acai berries corporation and stop your registration otherwise you would continue to be incurred every month, if you learn the product is not functioning well.

http://greencoffeesupremecleanseidea.com/megatabolizer/


 

yvonneoin
Posted : 27 Feb 2016 12:48:23

 

Posts: 2
HCP:
Don't think of: Household, Jewelry, Components. Important retail space may be blocking up, although these might seem just like a Cellvia Eye Gel Skin Care Review good supplement. Move cautiously, should you choose to move this path. In your anti-aging skincare assessment refuse these products that know on the tag to using collagen. At first view this may seem like a thing that is good to own within an anti aging Skin Care Tips system. Because its the collagen in a person's skin that gives them their fresh glance. As that person gets older, collagen breaks down naturally. And their collagen has all but gone, when they are middle-aged or aged as well as this is reflected by their skin -- it seems old.


See more at:-- http://megacleanseradvice.com/cellvia/

 

barettaz
Posted : 29 Feb 2016 12:43:17

 

Posts: 1
HCP:

It really is this, consider not only these products Inate Serum from your massive, skin care brands that are global. (Like Revlon.) There are an amount of small producers who understand what makes a good skin care product, who have a tiny (but rewarding) procedure wherever charges are held 'means along, and whose skin care review care techniques are cheaper and good. Possibly much better than the international models, in lots of ways. Thus consider buying from them.

See more at:-- http://phytolyft.com/inate-serum/

 

williexmore
Posted : 29 Feb 2016 13:27:07

 

Posts: 1
HCP:
Choose base that is a shade greater than the skin tone. Your skin layer will increase paler as you era, so you'll get a dull complexion, if you follow of choosing the base nearest to your skin tone the traditional concept. Inate Serum Using warmer hues make the skin seem more living. Should you desire, it is possible to combine two colors: one matching the skin tone, and also the different one, the following darker hue. Make use of the back of the hand for mixing the 2 hues, before implementing using a base brush.

http://phytolyft.com/inate-serum/
 


 

syrawilliams
Posted : 28 Jul 2016 11:24:23

 

Posts: 10
HCP:
Have you detected the presence of .Zepto File Virus in your PC? Does it demands ransomw amount to unlock the files? Are you completely annoyed with the floods of warning alerts. If yes then your search is over. Click on the given link to know the best removal guidelines of .Zepto File Virus.

http://zeptofilevirusremovalguide.weebly.com/
http://zeptofilevirusuninstallguide.beep.com/
http://howtoremovezeptofilevirus.yolasite.com
http://howtodeletezeptofilevirus.inube.com/
http://removezeptofilevirus.blogspot.in/
https://deletezeptofilevirus.wordpress.com/
http://uninstallzeptofilevirus.tumblr.com/
http://get-rid-of-zepto-file-virus.jigsy.com/

 

**
Mobile

Coming Soon! Thaigolfer Mobile (aka mCaddy) to keep your score, track distances, loads of stats about your round and more.

Newsletter

Stay up to date with the Thaigolfer Newsletter.

Sign In

Please fill out the following form with your login credentials:
Hint: Forgot your password?. Click