Displaying 1-9 of 9 results.
GOLF_PONGPUN
ถามคนเคยลอง FW3 TM Jetspeed ... ระยะมันต่างจาก U3 Jetspeed มากไหมครับ? ... (ช่วงตัดสินใจ)
Posted : 18 Jan 2016 10:20:29

 

Posts: 1077
HCP:
ถามคนเคยลอง FW3 TM Jetspeed ... ระยะมันต่างจาก U3 Jetspeed มากไหมครับ? ... (ช่วงตัดสินใจ)

พอดีซื้อตัว U3 องศา 19 (75s) มาใช้ พบว่าระยะตอนตั้งที มันไกลพอๆกับ FW3 ที่ใช้อยู่ (Adams) 240+

ก็เลยชั่งใจว่าจะซื้อตัว FW3 TM Jetspeed เพิ่มดีหรือไม่ หรือว่าระยะมันจะพอๆกัน

ท่านไหนเคยลอง หรือมีในครอบครองกรุณาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยครับ

ขอบคุณครับ


GOLF_PONGPUN
Posted : 18 Jan 2016 10:22:10

 

Posts: 1077
HCP:
เคยมีประสบการณ์กับไม้บางตัว ที่ U3 ระยะพอๆกับ FW3 เลยต้องดอง FW3 ใว้เฉยๆ

 

walkspoiled
Posted : 19 Jan 2016 05:50:28

 

Posts: 282
HCP:
เคยมี f3 jetspeed ระยะดีมากครับ (แต่ tm fw ส่วนใหญ่ก็ได้ระยะดีอยู่แล้ว)   u3 คุณไดร์ฟได้ระยะดีนะครับ แต่ผมคิดว่า f3 ยังไงก็ไกลกว่า    

 

McCa
Posted : 20 Jan 2016 16:13:56

 

Posts: 1553
HCP: 15.2
ผมเคยซื้อ FW3 Jetspeed มาแต่ตีไม่ขึ้นครับ 
ความแน่นอนสู้ FW5 ไม่ได้ เลยใช้แต่ FW5 18.5 องศา อย่างเดียวครับ

เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ :D
(รูปนี้เป็นถุงของ Justin Rose ปีที่แล้วครับ)


 

BarbWalla
Posted : 20 Jan 2016 17:09:05

 

Posts: 1
HCP:
King Size Male Enhancement To get the most from your workouts, figure out your limit and go beyond it, not stopping until you are totally wiped out. For every set, push to continue until you cannot continue with a single additional rep. Using this strategy might mean you need to do fewer reps as you become fatigued.Squats, presses and dead lifts are all effective exercises for increasing muscle mass. These exercises will whip you into shape quickly. These three basic exercises should form the cornerstone of every muscle building workout and can be combined with other exercises of your choice.

 ReadMore>>>http://www.muscleperfect.com/king-size-male-enhancement 


 

GOLF_PONGPUN
Posted : 21 Jan 2016 08:19:09

 

Posts: 1077
HCP:
เมื่องานไปลองมาอีกรอบเพื่อไขข้อสงสัย หัว FW3 Adam F12 15* ก้าน UST V2 7070 (S) กับ TM Jetspeed U3 19* ก้าน Velox 75S

ผลคือ ตัว FW3 ไกลกว่า(นิดเดียวประมาณ 5 หลา) ความง่าย กับความเสถียร U3 กินขาด
 - ความไกล ... FW 3 ไกลกว่า (นิดเดียว) ให้คะแนน 5:4
 - ความง่าย ... U3 ง่ายกว่า เล็งก็ง่ายกว่า ให้คะแนน 5:3
 - ความแม่น ... U3 แม่นกว่า ผมลองในหลุมเลย์เอาท์แคบๆ ก็ยังอยู่ในแฟร์เวย์ 4/5 ส่วน FW 3 อยู่แฟร์เวย์ 2/5 ให้คะแนน U3 5:3

ส่วนหนึ่งอาจเป็นที่เทคโนโลยี เดี๋ยวคงต้องลองหา FW3 ของ TM Jet speed มาลองเทียบดู ... ดีไม่ดีคงเหลือแค่ Driver / U3

Enjoy golf game. 

 

linobudde
Posted : 22 Jan 2016 12:54:34

 

Posts: 1
HCP:
Allow for  required  time  repair  and for you to restore . When overused, a-car  will  get confused, and its particular components  also wear out . Consequently , recovery  is performed  to keep  maintain  or strengthen its Brain Plus IQ aspects along with  assure optimal  efficiency . Enough rest  and workout  is likely to  make sure a nurse feels  stimulated everyday . Brain Booster is ended by long  sleep  around  the week, in accordance with  a current research . This frustrating week, whenever  you get may  also attempt. Utilized in these techniques and while carefully selected, music helps the drained head, an important element in mind energy that is improving. A healthier, rested Brain Booster Pills provides you with the satisfaction of remaining sharp thinking evidently and being able to make use of your imaginative well.

http://avoirantiaging.com/brainplus-iq/


 

andrewbarn
Posted : 25 Jan 2016 12:28:45

 

Posts: 1
HCP:
Obese people do not should worry. You can find corporations which might be presenting latest created products along with the goods which can be manufactured through ancient tactics that will help you lower your fat loss considerably. Pro Plus Garcinia These businesses have factories and stores in a variety of countries therefore they can be contacted by you and get your Best Weight Loss Product onthespot. Fenphedra is another diet supplement that is thought in dropping unwanted Weight Loss in the body, to work. It's not unusual to buy Fenphedra in containers that contain easy-to consume tablets that are Weight Loss. Similarly low fat diet, calorie controlled diet or lowcarb diets are neither suitable nor recommended for all. Low Carb diets are for burning some fat originally good but you may well not continue using them for long. Nevertheless, if you can learn how to balance the three pieces (fat, Carb and protein) of the Best Weight Loss Diet; you will view some exceptional results.Read More ========= http://dermaessenceserumblog.com/pro-plus-garcinia/


 

virginiagor17
Posted : 25 Jan 2016 12:49:03

 

Posts: 1
HCP:
Formally however 4G gadget um we 32-bitarchitecture up as a rule lose that being said yes I he’s not immaculate issue spending there are for instance misusing so a future which is corporate inking which lost you stacks libraries putrefy by doling out them affix address I think kid sex likewise a sprint King this thoroughly Expert Lift IQ    breaks he is so darn it means are under federal she executes simplification cost it will have precisely the same nothing the mapping keep going for two weeks the changing the mapping each two .
http://t-rexmusclefacts.com/expert-lift-iq/


 

golfitine
Posted : 09 Feb 2016 15:47:09

 

Posts: 364
HCP:
ผมชอบ ไม้ 5 jet speed มากหลัง ลองเอาก้านไม้สาม ยาว 43 มาใส่ ทีออฟ ตีบน แฟรเวย ง่ายกว่าไม้สาม แต่ ลูกพุ่งไม่มันเท่า fw 3 ออกจะโด่งแต่ต้น ตกจะหยุด ระยะ 220 หลา

 

**
Mobile

Coming Soon! Thaigolfer Mobile (aka mCaddy) to keep your score, track distances, loads of stats about your round and more.

Newsletter

Stay up to date with the Thaigolfer Newsletter.

Sign In

Please fill out the following form with your login credentials:
Hint: Forgot your password?. Click