คลีพแลนด์ # FormFORGED / Putters

Product Information
Manufacturer: คลีพแลนด์
Type: พัตเตอร์
Model: FormFORGED / Putters
Website: http://www.clevelandgolf.com

User Rating
Overall
Appearance
Distance
Forgiveness
Feeling
Value of Money

Thaigolfer require login for reviewsReviews
From: nymph
Date: 2013-02-25 02:23:59
Rating: 
 Appearance: 5  Distance: 4  Forgiveness: 4
 Feeling: 4  Value of Money: 5  
Specifications: 
นับเป็นพัตเตอร์สวย classic รุ่นหนึ่ง น้ำหนักค่อนข้างเบา แต่control ง่าย เป็นputter ที่ น่าใช้รุ่นหนึ่ง แต่หายากมาก
 
Mobile

Coming Soon! Thaigolfer Mobile (aka mCaddy) to keep your score, track distances, loads of stats about your round and more.

Newsletter

Stay up to date with the Thaigolfer Newsletter.

Sign In

Please fill out the following form with your login credentials:
Hint: Forgot your password?. Click